Erasmus+

Erasmus

Değişim Programları yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini güçlendirerek çeşitli kültürleri akademik ve sosyal paydada bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Değişim Programları başka bir ülkede en fazla 12 ay öğrenim ve/veya staj imkânı sunan, katılımcıların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesini ve istihdam olanaklarının artırılmasını amaçlayan programlardır. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen değişim programları aynı zamanda personellerin de yurt dışındaki bir kurumda eğitim alma ve ders verme hareketliliğine katılması, ortak konferans çalışmaları ve çok disiplinli etkinliklerin düzenlenmesi gibi çeşitli projeleri içermektedir. Değişim programları katılımcılara hem akademik hem de sosyal açıdan birçok katkıda bulunmaktadır.

Değişim Programları

Erasmus+ hakkında anlaşmalı ülke ve kurumlar, başvuru tarihleri, süreci, şartları gibi merak ettiğiniz konular için https://dio.gelisim.edu.tr/ internet sitesini ya da Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

Çift Anadal Programı (ÇAP)

Öğrencilerin, ana dal lisans/ön lisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın lisans/ön lisans diplomasını almalarını sağlayan ikinci lisans veya ön lisans diploma programını ifade eder.

Daha detaylı bilgi için https://oidb.gelisim.edu.tr/sayfa/cap

Güncel duyuruları takip etmek için https://oidb.gelisim.edu.tr/

Yan Dal Programı

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı ifade eder.

Daha detaylı bilgi için https://oidb.gelisim.edu.tr/sayfa/yandal

Güncel duyuruları takip etmek için https://oidb.gelisim.edu.tr/

İGÜ Whatsapp Hattı

İstanbul Gelişim Üniversitesi hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek için Whatsapp hattımıza katılın ve bize sorun!