Doç. Dr. Metin Kuş

Metin Kuş, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. Eğitiminin ardından, çeşitli kurumlarda sanat eğitimcisi olarak çalışmıştır. 2017 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi, Grafik Tasarımı Bölümü’nde göreve başlamıştır. 2020 yılında ‘Doçent’ unvanı alan Kuş, halen aynı üniversitede Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Metin Kuş akademik kariyerinin yanı sıra sanat çalışmaları ile de ön planda olmuştur. Sanat çalışmalarına güncel olarak, İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir. Resimlerinde ağırlıklı olarak, görselliğin plastik unsurları üzerine yoğunlaşarak bu süreci, bazen figüratif bazen de soyut çalışmalarla ifade etmektedir. Kendine özgü temalar, renk ve kompozisyon anlayışı ile güçlü eserler üretmektedir.  Sanatçının eserleri birçok müze ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Sanatçı yurtiçi ve yurtdışında birçok kişisel sergi açmış olup, onlarca karma sergiye katılmıştır ve Türk Resmi’nde önemli bir yere sahiptir.

Bazı Çalışmaları;