Öğr. Gör. Murat KARAOVA

Murat Karaova, 1991’de Bursa’da doğmuştur. Lisans eğitimini, 2018 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamlamıştır.  Karaova, yüksek lisans eğitimini ‘Grotesk Mizaç ve Çarpıtma’  başlıklı tez çalışması ile 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Resim Anasanat Dalı’nda tamamlamıştır.

Sanatçının, Uluslararası Bilimsel Toplantılar’da sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirilerinin yanı sıra Uluslararası hakemli dergide yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. Karaova’nın Ulusal ve Uluslararası müzelerin koleksiyonlarında birçok ederi bulunmaktadır. Sanatçı, Ulusal ve Uluslararası pek çok karma sergiye katılım göstermiştir ve Uluslararası gerçekleştirilen yarışmada ödül almıştır. Karaova, 2021 yılından beri İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Bazı Çalışmaları;